Elektronisko cigarešu nākotne

Elektroniskās cigaretes jau tagad ir ieguvušas ļoti lielu popularitāti, kurt gan to ražošana un tirdzniecība tika uzsākta tikai 2004. gadā. Elektronisko cigarešu pārdošanas apjomi un lietotāju skaits ar katru gadu turpina tikai pieaugt. Varētu šķist, ka tā tas turpināsies vēl ilgi un elektroniskās cigaretes pilnībā aizvietos tradicionālās cigaretes, bet daudzi tabakas izstrādājumu nozares pārzinātāji apgalvo, ka elektroniskās cigaretes varētu pilnībā izzust no veikalu plauktiem jau pēc pāris gadiem, jo tiek ieviesti arvien stingrāki pārdošanas un lietošanas nosacījumi attiecībā gan tieši uz elektroniskajām cigaretēm, gan tabakas izstrādājumiem kopumā.

Katrā valstī par apreibinošo vielu un konkrēti tabakas izstrādājumu tirdzniecību un lietošanu atbild kāda organizācija vai institūcija, kuru regulē likums. Daudzās valstīs pateicoties tām ir ievērojami samazināts tradicionālo cigarešu smēķētāju skaits. Mūsdienās daudzās valstīs ir aizliegts smēķēt sabiedriskās vietās, ir ierobežots vecums, no kāda ir atļauts patērēt tabakas izstrādājumus un ieviesti daudzi citi noteikumi, kas ievērojami ierobežo smēķētājus. Uz elektroniskajām cigaretēm daudzviet šādi noteikumi neattiecas, jo ne visās valstīs tās tiek uzskatītas par tabakas izstrādājumiem vai arī vienkārši tiek uzskatītas par mazāk kaitīgām.

Divdesmitā gadsimta sešdesmitajos gados tradicionālo cigarešu patērētāju skaits pieaugušo vidū pārsniedza 42% no visas kopējās populācijas. Līdz pat deviņdesmitajiem gadiem šis īpatsvars turpināja pieaugt, jo ar smēķēšanu nesaistījās gandrīz pilnīgi nekādi ierobežojumi, līdzīgi kā mūsdienās tas ir ar elektroniskajām cigaretēm. Tomēr 2014. gadā smēķētāju īpatsvars pieaugušo vidū bija nokrities līdz aptuveni 17% no visas kopējās populācijas. Šāds ievērojams smēķētāju skaita samazinājums notika tieši pateicoties dažādu aizliegumu un ierobežojumu ieviešanai, kā arī dažādām kampaņām, kas informēja sabiedrību par smēķēšanas negatīvo ietekmi uz veselību. Tas, protams, radīja ļoti lielus zaudējumus tabakas izstrādājumu ražošanas kompānijām.

Tagad veids, kā daudzas tabakas izstrādājumu ražošanas kompānijas cer piesaistīt jaunus klientus un noturēt jau esošos, ir ražojot un tirgojot elektroniskās cigaretes. Tabakas izstrādājumu nozare elektroniskās cigaretes bieži vien pozicionē, nevis kā alternatīvu tradicionālajām cigaretēm, bet gan kā produktu, kas palīdz atmest smēķēšanu, kaut gan reālu pierādījumu tam nav. Elektroniskās cigaretes tiek uzskatītas par daudz drošākām un mazāk kaitīgām. Šo faktu gan daudzas ārstniecības iestādes ir apstiprinājušas, bet tas nemaina to, ka arī elektroniskās cigaretes ir tabakas izstrādājumi, kuri izraisa atkarību un rada nopietnus draudus veselībai, turklāt dažādiem pētījumu institūtiem ir atšķirīgi viedokļi par elektronisko cigarešu ietekmi uz veselību.

Piemēram, Hārvardas universitātē veikts pētījums, kurā tika izpētīts 51 elektronisko cigarešu šķidrumu sastāvs, pierāda to, ka elektronisko cigarešu ietekme uz veselību ir atkarīga tieši no šī šķidruma ķīmiskā sastāva, bet šis ķīmiskais sastāvs parasti uz elektronisko cigarešu iepakojuma nav norādīts vai ir norādīts tikai daļēji. Tika pierādīts arī tas, ka tviks no elektroniskajām cigaretēm var izraisīt rētaudus plaušās, kā arī izraisīt nopietnas hroniskas plaušu slimības.
Tieši pateicoties šādiem pētījumiem, arī elektronisko cigarešu pārdošana un lietošana sāk tikt ierobežota. Daudzās valstīs, lai uzsāktu šo elektronisko cigarešu ierobežošanu, vispirms tiek definēts, kas ir un kas nav tabakas izstrādājums. Piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs tika nolemts, ka par tabakas izstrādājumiem tiek uzskatītas visas elektroniskās cigaretes, cigāri, ūdens pīpju tabaka, pīpju tabaku un nikotīna želejas. Tas nozīmē, ka visas elektroniskās cigaretes, pirms to nogādāšanas mazumtirdzniecībā, pirms tam tiek pārbaudītas tāpat kā jebkuri citi tabakas izstrādājumi. Daudzās valstīs elektroniskās cigaretes netiek pielīdzinātas pārējiem, iepriekš minētajiem, tabakas izstrādājumiem, tāpēc, ka ar tām netiek inhalēti dūmi, bet gan tvaiks, kas pēc definīcijas bieži neiekļaujas pārējo tabakas izstrādājumu vidū. Ja visas valstis skaidri varētu nodefinēt kas ir un kas nav tabakas izstrādājumi, iekļaujot tajos arī elektroniskās cigaretes, būtu pavisam vienkārši ieviest aizliegumus un regulas attiecībā uz elektroniskajām cigaretēm, jo tad uz tām attiektos visi tie paši nosacījumi, kas uz tradicionālajām cigaretēm, tajā skaistā aizliegumi un regulas.

Tomēr daudzas organizācijas grib iet vēl tālāk un pilnībā aizliegt elektroniskās cigaretes, ne vien pielīdzināt tās pārējiem tabakas izstrādājumiem un līdz ar to tiem pašiem ierobežojumiem. Kaut gan elektroniskās cigaretes kopumā vēl tiek uzskatītas par nedaudz mazāk kaitīgām, kā tradicionālās cigaretes, pastāv uzskats, ka tās ir iemesls, kāpēc daudzi cilvēki vispār pievēršas smēķēšanai.

Pilnīgai elektronisko cigarešu aizliegšanai ir arī būtiski mīnusi, jo tas varētu pievērst elektronisko cigarešu lietotājus tradicionālajām cigaretēm. Amerikas Savienotajās Valstīs veiktas aptaujas rezultāti liecina, ka tikai 1 no 10 elektronisko cigarešu lietotājiem būtu gatavs atmest smēķēšanu, ja tikt aizliegtas elektroniskās cigaretes. Pārējie pievērstos citu tabakas izstrādājumu lietošanai, kas vairumā gadījumu ir ar daudz lielāku nikotīna sastāvu.
Ir grūti viennozīmīgi pateikt, vai visā pasaulē tiks ieviesti elektronisko cigarešu lietošanas ierobežojumi vai aizliegumi un kā tas ietekmēs smēķētāju skaitu. Visticamāk tas būs atkarīgs no katras konkrētās valsts likumdošanas, taču elektronisko cigarešu ražotāji noteikti cīnīsies pret ierobežojumiem un aizliegumiem.