Kas ir e-cigaretes?

Mūsdienās popularitāti strauji gūst e-cigaretes. Tirgū tās ir ienākušas samērā nesen, bet jau tagad vairāki miljoni cilvēku pasaulē tās izvēlas lietot un atzīst par labākām nekā tradicionālas cigaretes, tomēr elektrisko cigarešu lietotājiem bieži vien nav skaidras izpratnes par to, kas šīs ierīces īsti ir un kāda ir to iedarbība.

Elektroniskās cigaretes jeb e-cigaretes ir nelielas elektroniskas ierīces, kuras iztvaiko aromatizētu šķidrumu. Ierīce ir paredzēta smēķēšanai. Tas nozīmē, ka tās lietotājs ieelpo šos aromatizētus tvaikus, ko izdala ierīce. Atšķirībā no tradicionālajām cigaretēm, elektroniskās cigaretes tiek darbinātas ar baterijām un siltums, kas vajadzīgs šķidruma iztvaicēšanai, tiek pievadīts ar elektrību, ko nodrošina akumulators.

Elektriskās cigaretes tika izgudrotas 2003. gadā, Ķīnā un jau 2004. gadā tika uzsākta to tirdzniecība. To izgudrotājs ir farmaceits Hons Liks. Elektrisko cigarešu sākotnējais izgudrošanas mērķis, bija radīt ierīces, kas palīdzēs atmest smēķēšanu, tomēr tās kļuva par patstāvīgiem tradicionālo cigarešu aizveidotājiem. Elektronisko cigarešu popularitāte ir strauji augusi daudzās pasaules valstīs, turklāt īpaši tās ir izplatītas jauniešu vidū, jo vairākās valstīs to iegādei nav noteikti nekādi vecuma ierobežojumi.

Elektriskajām cigaretēm ir vairāki veidi – e-cigaretes, e-pīpes, e-cigāri, e-cīgas u.c. Zinātniski visas šīs ierīces sauc par elektroniskajām nikotīna piegādes sistēmām (electronic nicotine delivery systems). Tās visas ļauj to lietotājiem ieelpot tvaikus, kuru sastāvā ir nikotīns, vai citas apreibinošas vielas, bet atšķirīga ir to forma, izskats un atsevišķos gadījumos arī tajās izmantojamais šķidrums, kas rada tvaiku.
Šis materiāls jeb šķidrums tiek pildīts kārtridžos, kuru pēc tam tiek pievienoti paši elektroniskajai cigaretei. Kā jau tika minēts, šī šķidruma sastāvā ir arī nikotīns vai citas apreibinošas vielas, kā arī glicerīns, propilēnglikols un aromatizētāji, krāsvielas un citas ķīmiskas vielas. Precīzs elektrisko cigarešu šķidruma sastāvs precīzi nav nosakāms, jo katrs ražotājs izmanto citas ķimikālijas, kas uz iepakojuma netiek norādītas.

Pārsvarā visas elektroniskās nikotīna piegādes sistēmas pamatā sastāv no trīs funkcionālām daļām – kārtridža, baterijas jeb akumulatora un sildīšanas iekārtas. Šīs cigaretes darbojas, kad tās lietotājs velkot tvaiku, iedarbina akumulatora darbināto sildīšanas iekārtu. Siltumā, kārtridžā esošais šķidrums, iztvaiko un šie tvaiki tiek ieelpoti.

Elektronisko cigarešu lietotāji vienmēr apgalvo, ka sajūtas, lietojot elektroniskās cigaretes ir ļoti līdzīgas, kā lietojot tradicionālās cigaretes, kaut gan elektronisko cigarešu gadījumā, netiek inhalēti dūmi, bet gan aromatizēts tvaiks. Viela, kas nodrošina šīs sajūtas ir tieši nikotīns. Tas nozīmē, ka arī elektroniskās cigaretes ir tabakas izstrādājumi, kuri izraisa atkarību.

Nikotīns ir ne tikai atkarību izraisoša, bet arī veselībai ļoti kaitīga viela. Par tradicionālo cigarešu negatīvo ietekmi un cilvēka veselību visi ir informēti, bet tikai retais interesējas arī par elektrisko cigarešu lietošanas iespējamajām sekām. Patiesībā tas ir ļoti aktuāls jautājums, bet pagaidām nav viennozīmīgu pētījumu rezultātu par elektronisko cigarešu ietekmi uz veselību. Vienīgais pamata apgalvojums, ko ir izteikušas vairums medicīnisko pētniecības iestāžu ir tāds, ka elektronisko cigarešu tvaiki ir mazāk toksiski, nekā tradicionālo cigarešu dūmi, tomēr tas ir atkarīgs no ķīmiskajām vielām, kādas tiek izmantotas elektronisko cigarešu šķidruma ražošanā. Pētnieki arī nepiekrīt apgalvojumam, ka elektronisko cigarešu lietošana var palīdzēt atmest smēķēšanu, jo tam līdz šim nav nekādu faktisku pierādījumu.

Vainīgās patiesās elektronisko cigarešu priekšrocības, salīdzinot ar tradicionālajām cigaretēm ir saistītas ar to praktisko lietošanu. Tās ir kompaktākas, drošāks un pats svarīgākais, elektroniskās cigaretes izdala daudz patīkamāku aromātu nekā tradicionālās cigaretes.

Elektronisko cigarešu lietošanas noteikumi ir atšķirīgi katrā valstī. Dažās valstīs šo elektronisko ierīču lietošana netiek ierobežota vai kontrolēta nekādā veidā, tomēr aptuveni divas trešdaļas pasaules valstu regulē to pārdošanas un lietošanas apjomu, kā arī citus aspektus. Pārsvarā visās valstīs elektroniskās cigaretes tiek uzskatītas par tabakas izstrādājumiem, līdz ar to uz elektroniskajām cigaretēm attiecas visi tie paši noteikumi, kas uz tradicionālajām, tomēr ir arī valstis, kurās uz tām ir attiecināmi daudz pielaidīgāki noteikumi. Tādās valstīs kā Brazīlija, Urugvaja, Singapūra u.c. elektriskās cigaretes ir pilnībā aizliegtas.

Par spīti visiem noteikumiem un dažu valstu aizliegumiem tās tirgot un lietot, elektronisko cigarešu ražotāji izmanto dažādus marketinga instrumentus, lai popularizētu šīs ierīces un pamudinātu tās izmantot. Elektronisko cigarešu mārketings ir ļoti līdzīgs tradicionālo cigarešu mārketingam divdesmitā gadsimta piecdesmitajos gados. Tās tiek reklamētas kā pilnībā drošas, nekaitīgas un tiek uzsvērta arī to spēja palīdzēt atmest smēķēšanu, kaut gan, kā jau iepriekš tika minēts, šim faktam nav pilnīgi nekādu oficiālu pierādījumu.

Būtībā elektronisko cigarešu ražošana ir inovatīvs tabakas izstrādājumu bizness. Elektronisko cigarešu pārdošanas apjomi aug katru gadu un jau 2014. gadā darbojās ap 500 elektronisko cigarešu ražotāji. Kopējie ieņēmumi no elektronisko cigarešu ražošanas 2014. gadā pārsniedza vairāk kā 7 miljardus ASV dolāru.